ΤΙ ORP ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (OMS) συστήνει το ORP του νερού να μην υπερβαίνει τα +60 mV, κι ωστόσο:

  1. Το νερό της βρύσης έχει +300 έως +500 mV
  2. Τα περισσότερα εμφιαλωμένα νερά έχουν ORP μεταξύ +150 και +300 mV.

Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα πόσιμα νερά είναι πραγματικά εμφιαλωμένες ελεύθερες ρίζες.


Γιατί πρέπει να πίνουμε νερό με αρνητικό δυναμικό μείωσης (ORP);

Οι περισσότεροι τύποι νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού της βρύσης και του εμφιαλωμένου νερού, είναι οξειδωτικοί παράγοντες καθώς η τιμή ORP είναι θετική.

Το αλκαλικό ιονισμένο νερό, όμως είναι ένας αντιοξειδωτικός παράγοντας, καθώς έχει αρνητική τιμή ORP και είναι σε θέση να δώσει επιπλέον ηλεκτρόνια για να εξουδετερώσει τις επιβλαβείς επιδράσεις των ελεύθερων ριζών στο σώμα.

Οι περισσότεροι άλλοι τύποι νερού είναι οξειδωτικοί παράγοντες καθώς η ΟRP τους είναι θετική. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή (θετική) ORP, τόσο περισσότερο οξειδώνεται μια ουσία, σκουριάζει και καταστρέφεται γρήγορα.


Όσο μικρότερη είναι μια τιμή ORP (αρνητική), τόσο μια ουσία προστατεύεται από οξείδωση και από τις ελεύθερες ρίζες! (Η κύρια πηγή των ελευθέρων ριζών είναι ο αέρας που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε.)


Στο σώμα, η οξείδωση προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι ασταθή μόρια οξυγόνου, που έχουν χάσει ένα ηλεκτρόνιο.


Οι ελεύθερες ρίζες στο σώμα μας αρπάζουν ηλεκτρόνια από τα κύτταρα και τους προκαλούν φθορά.


Αυτή είναι η αιτία πολλών παθήσεων, όπως κι -εν μέρει- ο λόγος της πρόωρης γήρανσης.