ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ORPΜε γυμνό μάτι δεν το βλέπουμε, αλλά παντού γύρω μας, στον αέρα, στη γη, στο νερό και μέσα στο σώματα μας γίνεται συνεχώς μια αναταλλαγή ηλεκτρονίων ανάμεσα σε ουσίες.


Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ιοντοανταλλαγή (ανταλλαγή ιόντων).

Σε μια προσπάθεια να φτάσουν σε μια κατάσταση σταθερότητας, οι ουσίες που στερούνται ηλεκτρόνια αναζητούν απεγνωσμένα ηλεκτρόνια οπουδήποτε μπορούν:

  1. Οι ουσίες αυτές αναφέρονται ως οξειδωτικοί παράγοντες.
  2. Αντίθετα, οι ουσίες που έχουν πλεόνασμα ηλεκτρονίων είναι ικανές να δώσουν τα επιπλέον ηλεκτρόνια τους: αυτές οι ουσίες αναφέρονται ως αναγωγικοί παράγοντες ή αντιοξειδωτικοί παράγοντες.


Το δυναμικό μείωσης της οξείδωσης ή η ΟRΡ είναι μια μέτρηση που υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο μια ουσία είναι ικανή να οξειδώνει ή να αντιοξειδώνει μια άλλη ουσία.


Το ORP μετράται σε millivolts (mV) χρησιμοποιώντας ένα μετρητή ORP.

  1. Μια θετική (ένδειξη με +) μέτρηση ORP δείχνει ότι μια ουσία είναι ένας οξειδωτικός παράγοντας.
  2. Όσο υψηλότερη είναι η θετική μέτρηση, τόσο πιο οξειδωτική είναι η εν λόγω ουσία.

Ως εκ τούτου, μια ουσία με μέτρηση ORP +400 mV είναι 4 φορές περισσότερο οξειδωτική από μια ουσία με ανάγνωση ORP +100 mV.


Μια αρνητική (ένδειξη με -) μέτρηση ORP δείχνει ότι μια ουσία είναι ένας αναγωγικός παράγοντας.

Όσο χαμηλότερη είναι η μέτρηση, τόσο πιο αντιοξειδωτική είναι η εν λόγω ουσία.


Ως εκ τούτου, μια ουσία με μια μέτρηση ORP των -400 mV είναι 4 φορές περισσότερο αντιοξειδωτική από μια ουσία με μέτρηση ORP -100 mV.